ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, σκοπός της οποίας είναι η παροχή βοήθειας σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα σε κάποιο τομέα της ζωή τους, σε προσωπικό, διαπροσωπικό, επαγγελματικό ή οικογενειακό επίπεδο. Τα άτομα που δέχονται συμβουλευτική συνήθως βιώνουν δυσάρεστα συναισθήματα, αισθάνονται δυσφορία και διακατέχονται από φόβο ή ανησυχίες επηρεάζοντας την καθημερινότητα τους και τον τρόπο που τη βιώνουν.

Η Συμβουλευτική διαφέρει από τη ψυχοθεραπεία. Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σύμβουλος και συμβουλευόμενος συνάπτουν μια εμπιστευτική σχέση εντός της οποίας πραγματοποιείται η διερεύνηση και η αποσαφήνιση των ζητημάτων που απασχολούν το άτομο. Ο σύμβουλος δεν ερμηνεύει. Ο ρόλος του είναι υποστηρικτικός. Διευκολύνει επικεντρωμένος στο «εδώ και τώρα» τις εσωτερικές διεργασίες του συμβουλευόμενου, χτίζοντας μια σχέση αποδοχής και σεβασμού που ευνοεί την ανάδυση σκέψεων και συναισθημάτων και συμβάλλει στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του ατόμου στην καθημερινότητά του.

Υπάρχουν πολλά είδη συμβουλευτικής ανάλογα με το είδος της βοήθειας και με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων προς τους οποίους απευθύνεται η βοήθεια, όπως η συμβουλευτική γονέων, η συμβουλευτική ζεύγους οικογένειας, η συμβουλευτική στην εκπαίδευση, η εργασιακή συμβουλευτική, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, η συμβουλευτική για τη αντιμετώπιση κρίσεων.

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία με αρχή, μέση και τέλος. Ολοκληρώνεται όταν ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος κρίνουν ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Απώτερος σκοπός είναι η κατανόηση των ζητημάτων που απασχολούν το άτομο, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η βελτίωση των σχέσεών του και η καλύτερη λειτουργικότητά του τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για να έχει μια ικανοποιητική ζωή.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς που είτε τα παιδιά τους ακολουθούν κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα όπου γίνεται ενημέρωση των στόχων και οι γονείς λαμβάνουν οδηγίες για την ενίσχυση των στόχων αυτών είτε σε γονείς που έχουν την ανάγκη να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και ζητούν τη βοήθεια του ειδικού- ψυχολόγου για να τους κατευθύνει για θέματα που αφορούν στα παιδιά τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς το χειρισμό επίλυσης των προβλημάτων και δημιουργούν δυσλειτουργία στην καθημερινότητα τη δική τους και των παιδιών τους, όπως:

  • Θέματα συμπεριφοράς
  • Όρια
  • Δυσκολίες που προκύπτουν σε μαθησιακό επίπεδο
  • Συναισθηματικού τύπου δυσκολίες
  • Φοβίες
  • Bullying
To Pirgolexo © 2017