ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΔΕΠΥ

Οι περιπτώσεις των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και συνοδά συμπτώματα άλλων διαταραχών που τα εντάσσουν στην κατηγορία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επηρεάζει την εικόνα τους στο σχολείο, την ακαδημαϊκή τους επίδοση και τους επιβαρύνει με άγχος και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Από μόνη της η ΔΕΠ-Υ είναι μια ιδιαίτερη και πολύπλοκη διαταραχή και για την διάγνωση και αντιμετώπιση  της χρειάζεται συνεργασία των δύο βασικών περιβαλλόντων που αλληλεπιδρά το παιδί, του σχολείου και της οικογένειας. Σημαντική είναι η συμβολή των ειδικών στις κατευθύνσεις που θα δώσουν στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς για τη χρήση των σωστών στρατηγικών για τη διαχείριση των συμπεριφορών του παιδιού αλλά και για την ενίσχυση του στα σχολικά αντικείμενα.
Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή με ΔΕΠ-Υ πρέπει να υπάρχει πλήρη συνεργασία του σχολικού και του οικογενειακού περιβάλλοντος και να υπάρχει μια κοινή γραμμή στις παρεμβάσεις, σταθερό πρόγραμμα,  οργάνωση στον τρόπο μελέτης του παιδιού, εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη, απλοποίηση της ύλης, πρόγραμμα και οργάνωση των βασικών καθηκόντων του παιδιού, επιβολή σταθερών κανόνων, χρήση μνημονικών τεχνικών στα μαθήματα που έχουν πολλές πληροφορίες, παρακολούθηση και επαναφορά όταν η προσοχή του χάνεται. Ο μαθητής με ΔΕΠ-Υ και συνοσηρότητα με άλλες διαταραχές όπως δυσκολίες στη μάθηση πρέπει να έχει όρια και να μη ζει σε χαότικα περιβάλλοντα που του ενδυναμώνουν την ένταση και την παρόρμηση και πρέπει να γνωρίζει την έννοια της επιβολής συνεπειών όταν κάνει κάτι μη επιτρεπτό κοινωνικά. Γενικά τα πάντα πρέπει να γίνονται στη ζωή του με πρόγραμμα και οργάνωση και να μέσα από συμπεριφοριστικές τεχνικές και παρεμβάσεις να βελτιώνει τις παρορμήσεις και την συγκέντρωση του.   

Στασινός, Δ. Π. (2016) Η Ειδική Εκπαίδευση 2020 plus. Για μια συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση στο νέο- ψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς πρωταθλητές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

To Pirgolexo © 2017