ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή του προφορικού λόγου που έχει να κάνει κυρίως με την προσωδία του λόγου και έχει χαρακτηριστικά διακοπτόμενη ομιλία με συνεχόμενες επαναλήψεις και κολλήματα. Πρόκειται για μια σύνθετη διαταραχή που έχει τόσο συναισθηματικές όσο και κοινωνικές επιπτώσεις στη ζωή του ανθρώπου. Τα παιδιά με τραυλισμό παρουσιάζουν δυσχέρειες στην ακαδημαϊκή τους απόδοση λόγω του προβλήματος τους με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αυτοεκτίμηση τους και να δυσκολεύονται στις σχέσεις με τους συνομηλίκους και τους δάσκαλους τους. Τα άτομα με τραυλισμό έχουν μια διαρκή αγωνία και άγχος για το αν θα κολλήσει ο λόγος τους κι αυτό τα κάνει να αποσύρονται, να ντρέπονται να πάρουν το λόγο μπροστά σε κοινό, να νιώθουν απογοήτευση κι όλο αυτό να τους επιβαρύνει με συναισθηματική αστάθεια. Η αποδοχή τους από το περιβάλλον τους και τον κοινωνικό περίγυρο έχει μεγάλη σημασία στην πορεία της διαταραχής τους, καθώς αναζητούν τη θετική αντιμετώπιση από τους ανθρώπους κι όχι τις αρνητικές αντιδράσεις.


Η θεραπεία της διαταραχής του τραυλισμού προϋποθέτει από την πλευρά του λογοθεραπευτή καλή γνώση της παραπάνω, σωστή διάγνωση και στη συνέχεια προγραμματισμό κατάλληλης εξατομικευμένης παρέμβασης. Στις περιπτώσεις τραυλισμού αποτελεσματικές μπορούν να θεωρηθούν και οι ομαδικές θεραπείες το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται συμμετοχή και συνεργασία με το λογοθεραπευτή, της οικογένειας και του σχολείου ώστε να διασφαλίζονται από όλες τις πλευρές συνθήκες όπου το παιδί να νιώθει απελευθερωμένο χωρίς να επιβαρύνεται με ένα συνεχόμενο άγχος ότι θα δεχτεί κριτική ή απόρριψη.


Στασινός, Δ. Π. (2016) Η Ειδική Εκπαίδευση 2020 plus. Για μια συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση στο νέο- ψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς πρωταθλητές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

To Pirgolexo © 2017